Các dòng máy chủ Supermicro hỗ trợ NVIDIA vGPU

Cấu hình GPU hỗn hợp trong một máy chủ không được hỗ trợ
* Số lượng card Tesla M10 và Tesla M60 tối đa được hỗ trợ trên mỗi hệ thống khi sử dụng NVIDIA GRID vGPU tương ứng là hai và bốn card.
** Với khung mở rộng
*** Hệ số dạng SXM
**** NVLink với Quadro
(1) Kiểm tra với OEM để biết phiên bản GPU RTX- Active / Passive
Đối với các máy chủ được chứng nhận của các sản phẩm EOL, vui lòng truy cập Ghi chú ứng dụng
Tất cả các hệ thống sẵn sàng NGC đều nằm trong danh sách máy chủ được chứng nhận vGPU. Để có danh sách đầy đủ các hệ thống sẵn sàng NGC, vui lòng tham khảo trang web sẵn sàng NGC

MODEL RACK UNITS NODE
PER CHASSIS
MAXIMUM CARDS
PER NODE
Tesla
M10
Tesla
P6
Tesla
P40
Tesla
V100
Tesla
V100
(32GB)
Tesla
V100S
Tesla
T4
RTX
6000(1)
RTX
8000(1)
MORE INFO
SBI-7128RG-X 1 1
SYS-1018R-WR 1 1
SYS-1018GR / 5018GR 1 1 2
SYS-1019P 1 2
SYS-1019GP 1 1 2 2 2 2 2
SYS-1028GQ 1 1 2 4 4 4***
SYS-1029P-W 1 1 1
SYS-1029GP 1 1 2 2 4 3 3
SYS-1029GQ 1 1 2 4 4*** 4*** 4 4 4 4
SYS-1028GR 1 1 2 3 2
SYS-1019D-FHN13TP 1 1 2
SYS-5019D-FN8TP 1 1 1
SYS-E403 1 1 3
SYS-1028U / 6018U 1 1 1 1
SYS-1029U / 6019U 1 1 1 1 1 2 1
AS-1014S-WTRT 1 1 3
AS-1114S-WTRT 1 1 3
SYS-2028GR 2 1 2 6 4
SYS-2028TP-DC1FR 2 2
SSP-2028G-TR4T 1 1
AS-2014TP-HTR 2 1 2
SYS-2028U / 6028U 2 1 2 2
SYS-2029U / 6029U 2 1 2 2 2 2 4 4
SYS-2029P-W 2 1 2
SYS-2029P-TXRT 2 1 8
SYS-2029GP-TR 2 1 6 4 4 6 6 6 6
SYS-4028GR 4 1 8 8*** 8***
SYS-4029GP- TRT3 4 1 8 8
SYS-4029GP- TRT2 4 1 8 8 8 8 8
SYS-4029GP- TRT 4 1 8 8 8 8 8
SYS-4029GP- TVRT 4 1 8*** 8***
AS-4124GS-TNR 4 1 8
SYS-7048GR-TR 4 1 2 4 4
SYS-7049GP-TRT 4 1 4 4 4 4 4 4 4
SYS-F628R3 4 4
SYS-F628G 4 4 4
SYS-F629P3 4 1 1
SYS-6049GP 4 1 8 20
SBI-4119MG-X 8 20 40
SYS-9029GP 10 1 16***

Vanito Hoang

Liên hệ tác giả

Nhất Tiến Chung sẵn sàng chạy BOM, báo giá, tư vấn tận nơi mọi giải pháp của các hãng và theo yêu cầu riêng đến với Quý doanh nghiệp. Vui lòng liên hệ:

Trung tâm Giải pháp NTC
Hotline: 1900 558879 #2
Email: presales@thegioimaychu.vn