Phần mềm nhận dạng và phân tích khuôn mặt theo thời gian thực QVR Face

QVR Face là một giải pháp nhận dạng khuôn mặt thông minh có tính năng phân tích video phát trực tiếp theo thời gian thực từ các camera được kết nối.

Tính năng phân tích video có thể được sử dụng để xác định profile, nhóm người và thông báo các sự kiện ngay khi nhận dạng khuôn mặt. QVR Face nhận dạng các khuôn mặt mục tiêu một cách nhanh chóng và chính xác bằng cách hỗ trợ các công nghệ nhận dạng đa khuôn mặt và nhận dạng khuôn mặt động.

Các hệ thống của bên thứ ba có thể sử dụng API của QNAP để tận dụng dữ liệu từ QVR Face nhằm xây dựng hệ thống truy cập cửa thông minh, hệ thống nhận dạng thành viên hoặc biển hiệu số (digital signage) thông minh cho các ứng dụng bao gồm quản lý cửa tự động, quản lý chấm công và dịch vụ bán lẻ thông minh.

Xem video giới thiệu chi tiết:

License phần mềm nhận diện khuôn mặt QNAP QVR Face

Liên hệ tác giả