QNAP ưu đãi bản quyền McAfee Antivirus cho QNAP NAS

McAfee Antivirus cho QNAP NAS

Đăng ký một năm cho McAfee Antivirus hiện có giá 8,99usd (thường là 25usd), hai năm với giá 13,99usd (thường là 50usd) và ba năm với giá 18,99usd (tất cả giá bằng đô la Mỹ). Bản dùng thử miễn phí 30 ngày cũng có sẵn cho người dùng NAS QNAP. Ưu đãi đặc biệt này có hiệu lực đến ngày 28 tháng 6 năm 2019

Meiji Chang, Tổng Giám đốc QNAP phát biểu tiếp tục sử dụng ưu đãi đặc biệt trong thời gian giới hạn này, người dùng QNAP NAS có thể đảm bảo chống lại các mối đe dọa vi rút hiện tại và đang nổi lên trong môi trường kỹ thuật số và mạng, tập tin và dữ liệu của họ được bảo vệ tốt.

Tom Moore Phó chủ tịch OEM toàn cầu của McAfee phát biểu : McAfee cung cấp các giải pháp an ninh mạng hiện đại để cung cấp bảo vệ điểm cuối đáng tin cậy. Chúng tôi khuyến khích người dùng QNAP nhân cơ hội này để lên kế hoạch cho giải pháp bảo mật chống vi rút cả trực tuyến và ngoại tuyến.

McAfee Antivirus có sẵn từ Trung tâm ứng dụng QTS trên QNAP NAS. Để biết thêm thông tin và đăng ký dịch vụ McAfee Antivirus, người dùng có thể truy cập trang web https://license.qnap.com/

Liên hệ tác giả