Lựa chọn hạ tầng cho Deep Learning: Cloud so với On-premises

Bạn có thể đã nhiều lần nghe đến những tranh luận về vấn đề này: Cloud (nền tảng đám mây) hay On-premises (hạ tầng tại chỗ)? Hoặc cả hai? Có thể bạn muốn chuyển một số ứng dụng của mình lên đám mây. Nhưng ngoài ra, do những thay đổi về chính sách bảo mật dữ…

Khi Data Science kết hợp với Technical SEO

Khoa học dữ liệu như một công cụ thay đổi cuộc chơi cho SEO Data Science (Khoa học dữ liệu) vượt qua con đường của cả dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo khi nói đến phân tích và xử lý dữ liệu được gọi là dataset. Lĩnh vực đang phát triển được gọi là…

AI, ML: “Flight to the cloud”

Ngày nay, với sự trợ giúp của số hóa và các công nghệ hiện đại, thế giới đang trải qua một kiểu biến đổi mà loài người chưa từng thấy trước đây. Chúng ta đã nói về việc tạo ra các thuộc địa trên sao Hỏa và các phần khác của hệ mặt trời. AI và…

So sánh CPU vs GPU cho các hệ thống xử lý AI

GPU thường được coi là phương tiện được lựa chọn để chạy các workload xử lý AI, nhưng đang có một sự thôi thúc mở rộng các loại thuật toán có thể chạy hiệu quả trên cả CPU. GPU đã thu hút rất nhiều sự chú ý như một phương tiện tối ưu để chạy…