Giải pháp và phần mềm mới trên hệ thống NVIDIA DGX H100 đẩy mạnh AI trong doanh nghiệp

Tại GTC 2022, NVIDIA công bố một số cập nhật cho danh mục máy chủ DGX để tạo ra những đột phá mới trong phát triển AI trong doanh nghiệp. Các hệ thống NVIDIA DGX H100 hiện đã có thể được đặt hàng. Những mảnh ghép hạ tầng này hỗ trợ các giải pháp AI toàn diện dành…

Edge Computing: Điện toán biên cần một nền tảng toàn diện từ đầu đến cuối

Đây là kỷ nguyên của điện toán tăng tốc! Hàng nghìn tỷ thiết bị, cảm biến và máy móc hoạt động tự động, chạy AI và các ứng dụng doanh nghiệp trong trung tâm dữ liệu, trên đám mây và ngay tại rìa mạng. Mạng lưới Internet-of-things (IoT) rộng lớn này sẽ có quy mô gấp…