Hybrid Multi-cloud là một mớ hỗn độn cần dọn dẹp, không phải là một sự đổi mới đáng mong chờ nào

Hạ tầng CNTT doanh nghiệp đã liên tục mang lại cho chúng ta những khoản đầu tư xứng đáng để thực hiện và những công việc cần làm trong 20 năm qua. Nhưng không phải mọi thứ đều phát triển theo cách hoàn hảo nhất. Vào đầu và đến giữa những năm 2000, ảo hóa…

Multi Cloud

Multi Cloud là một dạng dịch vụ cho phép khách hàng sự dụng dịch vụ điện toán đám mây quản lý nhiều nền tảng dịch vụ cloud của nhiều nhà cung cấp khác nhau, thông thường với đường kết nối trực tiếp, trên duy nhất một màn hình quản trị (dashboard) của nhà cung cấp…

Hybrid Cloud

Hybrid Cloud là một môi trường điện toán đám mây mà trong đó có sự kết hợp giữa nền tảng dịch vụ đám mây công cộng (Public Cloud) và hệ thống cụm cloud dùng riêng (Private Cloud). Nó được xây dựng đặc biệt cho các công ty, tổ chức và được cung cấp bởi bên…

Bước tiến tiếp theo của điện toán đám mây

Supercloud? Metacloud? Cuộc đua đang diễn ra để đặt tên cho một lớp trừu tượng và tự động hóa mới và sẽ loại bỏ sự phức tạp của multicloud. Một vài năm trước, tôi đã chỉ ra rằng multicloud thực sự không phải là về các dịch vụ đám mây (public cloud) mà nó được xây dựng trên…

Kiến trúc Cloud-Native là gì?

Hạ tầng IT cung cấp ở dạng ready-to-use là một lợi thế cho các ứng dụng phát triển theo kiến trúc cloud-native (được thiết kế từ gốc để chạy trên đám mây), cho phép các nhà phát triển truy cập và sử dụng lại các thành phần hiện có như ảo hóa dữ liệu, công cụ…

Edge AI là gì và nó hoạt động như thế nào?

Những bước tiến gần đây về hiệu quả của AI, việc áp dụng các thiết bị IoT và sức mạnh của điện toán biên đã kết hợp với nhau để khai mở sức mạnh của Edge AI (AI tại biên). Điều này đã mở ra những cơ hội mới cho Edge AI mà trước đây…