Khảo sát nghiên cứu về AI cho thấy machine learning cần một sự thay đổi về văn hóa

Cộng đồng Machine Learning, đặc biệt trong lĩnh vực thị giác máy tính và xử lý ngôn ngữ, đang gặp vấn đề về văn hóa trong việc sử dụng dữ liệu. Đó là theo một cuộc khảo sát nghiên cứu về thực tiễn thu thập và sử dụng tập dữ liệu của cộng đồng được…

5 ứng dụng của thị giác máy tính cho Deep Learning

Thị giác máy tính (computer vision) đề cập đến toàn bộ quá trình mô phỏng tầm nhìn của con người trong một bộ máy phi sinh học. Điều này bao gồm việc chụp ảnh ban đầu, phát hiện và nhận dạng đối tượng, nhận biết bối cảnh tạm thời giữa các cảnh và phát triển sự…