Apache MXNet là gì? Nó hoạt động như thế nào?

Apache MXNet là một framework học sâu (DL) linh hoạt và có thể mở rộng, hỗ trợ nhiều mô hình học sâu, ngôn ngữ lập trình và có giao diện phát triển được đánh giá cao về tính dễ sử dụng. Apache MXNet là gì? MXNet là một framework học sâu mã nguồn mở cho phép…

Sentiment Analysis là gì?

Phân tích cảm nghĩ Phân tích cảm nghĩ (Sentiment Analysis) là hoạt động diễn dịch và phân loại tự động các cảm xúc (tích cực, tiêu cực hoặc trung tính) từ dữ liệu văn bản như các bài đánh giá bằng chữ, các bài đăng trên mạng xã hội. Sentiment Analysis – Phân tích cảm…

Học sâu với nhiều GPU – Multi-GPU Deep Learning

Đa GPU trong Deep Learning là gì? Học sâu là một tập hợp con của học máy, không dựa vào dữ liệu có cấu trúc để phát triển các mô hình dự đoán chính xác. Phương pháp này sử dụng các mạng thuật toán được mô hình hóa sau các mạng thần kinh trong não để…

Các câu hỏi thường gặp trong lĩnh vực Deep Learning

Deep Learning là một công nghệ học máy tiên tiến, có nhiều ứng dụng và lợi ích trong nhiều lĩnh vực, và có khả năng giải quyết các vấn đề phức tạp, giúp đóng góp tích cực cho sự phát triển của nhiều ngành công nghiệp khác nhau. Dưới đây là các câu hỏi thường…