Pretrained AI Model là gì?

Hãy tưởng tượng bạn đang cố gắng giải thích cho một đứa trẻ biết con kỳ lân là gì thì cách tốt nhất để bắt đầu là cho trẻ xem hình ảnh của sinh vật đó và mô tả các đặc điểm độc đáo của nó. Mô hình AI được đào tạo trước (pretrained AI…

5 điều cần cân nhắc khi build hệ thống AI/GPU

Khi các ứng dụng học sâu không ngừng cập nhật và phát triển, các công ty ứng dụng AI tìm cách thích nghi và tìm kiếm giải pháp để gia tăng hiệu suất cũng như quy mô. AI đang tiếp tục thúc đẩy cách thức các doanh nghiệp thực hiện công việc và nghiên cứu…

Những dòng GPU nào tốt nhất cho Deep Learning?

GPU tốt nhất cho học sâu Thông thường, giai đoạn đào tạo của quá trình học sâu (Deep Learning) mất nhiều thời gian nhất để đạt được kết quả. Đây không chỉ là một quá trình tốn thời gian mà còn tốn kém. Phần có giá trị nhất của quá trình học sâu là yếu tố con…

Đào tạo AI phân tán trên nhiều GPU

Sử dụng hệ thống đa GPU để Đào tạo Phân tán Các nhà khoa học dữ liệu hoặc những chuyên gia Học máy đào tạo các mô hình AI trên quy mô lớn chắc chắn sẽ đạt đến giới hạn. Khi kích thước tập dữ liệu tăng lên, thời gian xử lý có thể tăng…

5 làn sóng điện toán AI qua thời gian

AI là tiến bộ công nghệ có tác động mạnh mẽ nhất trong thời đại của chúng ta, biến đổi mọi khía cạnh của nền kinh tế toàn cầu. Và năm làn sóng tăng trưởng đã đưa AI từ khi hình thành cho đến mọi chặng đường sau đó là: “Vụ nổ Big Bang” của…