17 dự đoán cho năm 2024 từ các chuyên gia của NVIDIA

Các chuyên gia AI của NVIDIA dự báo những chuyển đổi nhanh trong các lĩnh vực khi các công ty đẩy nhanh việc triển khai AI và bắt đầu xây dựng các phương án tốt nhất để ứng dụng AI tạo sinh (Generative AI). Theo Merriam-Webster: Các doanh nghiệp năm nay đã tìm thấy rất…

Tại sao GPU lại tuyệt vời cho AI?

GPU được gọi là những “kim loại hiếm” của trái đất, thậm chí có thể gọi là “vàng” đối với Trí tuệ Nhân tạo, bởi vì chúng là nền tảng cho kỷ nguyên AI tạo sinh (Generative AI) ngày nay. Ba lý do về mặt kỹ thuật và nhiều câu chuyện sẽ giải thích tại sao…

Retrieval-Augmented Generation là gì?

Để hiểu được tiến bộ mới nhất trong Generative AI (GenAI), bạn hãy tưởng tượng bối cảnh tại một phòng xử án như sau. Các thẩm phán nghe và quyết định các vụ án dựa trên sự hiểu biết chung của họ về luật pháp. Đôi khi, một vụ án – chẳng hạn như một vụ kiện…

Chúng ta cần cho AI thêm thời gian

Hai đối lực chính đang thúc đẩy cuộc cách mạng AI trên toàn thế giới hiện nay: AI tạo sinh (GenAI) – được biết đến với khả năng sáng tạo và AI ứng dụng (Real-world AI) trong thế giới thực – được xây dựng cho các ứng dụng thực tế. AI tạo sinh nắm bắt trí tưởng tượng,…