Supermicro tung ra máy chủ đầu tiên dựa trên nền tảng NVIDIA HGX với hai model có 4 và 8 GPU H1008

Supermicro – Hãng cung cấp giải pháp CNTT toàn diện cho đám mây, AI/ML, Lưu trữ và 5G/Edge – tiếp tục mở rộng các sản phẩm cho data center của mình với các hệ thống rackmount NVIDIA HGX H100 làm mát bằng chất lỏng (liquid cooling). Các công nghệ làm mát bằng chất lỏng tiên tiến…

Elon Musk mua hàng nghìn GPU, được dự đoán là NVIDIA H100, cho dự án Generative AI của Twitter

Mặc dù ủng hộ việc ngừng đào tạo AI trong toàn ngành, nhưng Elon Musk được cho là đã khởi động một dự án trí tuệ nhân tạo lớn với Twitter. Công ty đã mua khoảng 10.000 GPU và tuyển dụng nhân tài AI từ DeepMind cho dự án liên quan đến mô hình ngôn ngữ lớn (LLM),  Business…