NVMe-oF là gì?

Trong những năm gần đây, chúng ta tiếp tục chứng kiến ​​hiệu suất lưu trữ ngày càng nhanh hơn, điều này đang thách thức các giao thức lưu trữ cũ đã trở thành nút thắt cổ chai cho các trung tâm dữ liệu. Mặc dù sử dụng tốc độ kênh sợi quang mới nhất đến 100GbE…

Mellanox Ethernet Storage Fabric – Giải pháp mạng lưu trữ cực nhanh và hiệu quả

Ethernet Storage Fabric, hay ESF, là cách nhanh nhất và hiệu quả nhất để lưu trữ mạng. Nó tận dụng tốc độ, tính linh hoạt và hiệu quả về chi phí của mạng Ethernet với phần cứng và phần mềm chuyển mạch tốt nhất được đóng gói ở dạng lý tưởng để cung cấp hiệu năng,…

Tổng quan về giải pháp mạng hiệu suất cao Mellanox

Các giải pháp mạng của Mellanox dựa trên InfiniBand, Ethernet hoặc RoCE (RDMA over Converged Ethernet) cung cấp sức mạnh và hiệu suất tốt nhất cho năng lực xử lý I/O mạng và lưu trữ. Các trung tâm dữ liệu thế hệ mới có thể sử dụng các chuẩn mạng 25/40/50/100G InfiniBand hoặc Ethernet, hay giao…