Tính năng Auto-tiering ở bucket-level của lưu trữ Object với Cloudian

Việc sử dụng các tầng lưu trữ khác nhau trong kiến ​​trúc lưu trữ dữ liệu có giá trị rất lớn để đảm bảo rằng các tập dữ liệu khác nhau của bạn được lưu trữ trên loại công nghệ thích hợp. Bài viết này sẽ giới thiệu cách hệ thống Cloudian HyperStore hỗ trợ lưu trữ đối…

Storage-as-a-Service: Nguồn doanh thu rạo ra lợi nhuận cho các nhà cung cấp dịch vụ đám mây

Như một sự bổ sung cho các dịch vụ CNTT và ứng dụng truyền thống, các dịch vụ lưu trữ đám mây được thúc đẩy bởi nhu cầu đang gia tăng mạnh mẽ, với Storage-as-a-Service đại diện cho một trong những cơ hội lớn nhất cho các nhà cung cấp dịch vụ đám mây (CSP)…

Top những lý do tại sao kiến trúc lưu trữ Object Storage lại hỗ trợ tuyệt vời cho AI

Trí tuệ nhân tạo (AI) và Học máy (ML) đã trở nên quan trọng đối với các doanh nghiệp trong tất cả các ngành. Tuy nhiên, các ứng dụng AI và ML tạo ra một lượng lớn dữ liệu trong thời gian thực, các doanh nghiệp có lượng dữ liệu ở mức petabyte phải được quản…