Kernel-Based Virtual Machine

Kernel-Based Virtual Machine là gì? Máy ảo dựa trên kernel là gì? KVM là gì?

Kernel-Based Virtual Machine (KVM) – Máy ảo dựa trên kernel: Là một nền tảng ảo hóa được tạo riêng cho hệ điều hành Linux và được thiết kế để chạy trên các kiến trúc vi xử lý x86. KVM được phát triển bởi Red Hat Corporation để cung cấp một giải pháp và tạo ra các dịch vụ ảo hóa chạy trên nền tảng hệ điều hành Linux.

KVM chính là một loại hypervisor cho phép mô phỏng và tạo ra các máy ảo chạy trên hệ điều hành. Những máy ảo này được xây dựng bên trên Linux kernel, sử dụng các hệ điều hành như Linux, Ubuntu và Fedora. KVM có thể được cài đặt trên tất cả các bộ vi xử lý x86 và cung cấp các phần mở rộng tập lệnh riêng biệt cho các bộ xử lý Intel và AMD.

KVM hỗ trợ image của nhiều hệ điều hành khách khác nhau, bao gồm Linux Kernel, Windows, BSD và Solaris. Nó cũng phân bổ các tài nguyên máy tính ảo hóa riêng biệt cho mỗi máy ảo như bộ vi xử lý, bộ nhớ, lưu trữ, v.v…