Optane Memory

Optane là gì?

Optane Memory: Là một loại bộ nhớ mới, một vùng lưu trữ hiệu suất cao cho dữ liệu và meta data mà thường hay truy xuất nhất. Nó nằm giữa bộ nhớ hệ thống (RAM) và các ổ cứng lưu trữ chính, có các đặc điểm gần giống với bộ nhớ DRAM về mặc hiệu năng truy xuất ngẫu nhiên nhưng dữ liệu không bị mất sau khi hệ thống được reboot.

Có thể xem Optane Memory là một loại cache, giúp tăng tốc độ đọc/ghi một cách đáng kể. Trong các ứng dụng trên data center, những đặc điểm này thực sự có thể tăng tốc website, các ứng dụng hoặc database cần khả năng đáp ứng truy xuất cùng lúc số lượng lớn.

____
Bài viết liên quan