PC over IP – PCoIP

PC over IP (PCoIP) – PC qua IP: Là một giao thức hiển thị từ xa mà Teradici đã phát triển để cung cấp các ứng dụng và máy tính để bàn từ xa cho các thiết bị đầu cuối. PCoIP hoạt động bằng cách render (xuất hình) các máy tính để bàn của khách hàng trên mạng hoặc máy chủ đám mây. Các dữ liệu pixel của máy tính để bàn sau đó được nén, mã hóa và sau đó được truyền đến thiết bị cuối. Sau đó, máy khách sẽ giải mã và hiển thị màn hình desktop cho người dùng.

Liên hệ tác giả