Redundant Power Supply

Redundant Power Supply là gì?

Redundant Power SupplyBộ cấp nguồn có dự phòng: Là một bộ nguồn cho máy chủ có chứa hai (hoặc nhiều) bộ cấp nguồn bên trong nó. Mỗi bộ nguồn có khả năng cấp nguồn cho toàn bộ máy chủ và trong một thời điểm chỉ có một bộ nguồn hoạt động. Nếu một cái bị hỏng, bộ nguồn còn lại bắt đầu chạy để giữ cho máy tính được cấp nguồn liên tục. Việc chuyển đổi giữa các bộ nguồn cấp điện là liên tục, để không làm gián đoạn hoạt động của máy chủ.

Nguồn cung cấp dự phòng rất quan trọng đối với các máy chủ và các máy tính quan trọng khác, để giảm thiểu nguy cơ tắt máy hoàn toàn hoặc thất bại. Chi phí liên quan đến nguồn cung cấp dự phòng cao hơn do thiết kế và chức năng, bắt đầu từ khoảng $300. Thường loại nguồn này không dùng cho các máy tính phổ thông do chi phí cao, nhưng vẫn có sẵn cho một số loại máy tính chuyên dụng.