SAN

Storage Area Network là gì? Mạng lưu trữ là gì?

Storage Area Network (SAN) – Mạng lưu trữ: Là một mạng chuyên dụng phục vụ cho việc lưu trữ, độc lập với các kết nối mạng LAN và WAN. Hệ thống SAN liên kết tất cả các tài nguyên lưu trữ trong mạng lại với nhau tạo thành một hệ thống lưu trữ lớn. Đặc điểm chính của hệ thống SAN là nó hỗ trợ các chuẩn kết nối dữ liệu băng thông rộng, tốc độ cao giữa các thiết bị lưu trữ trong mạng thông qua các giao thức như Fibre Channel (FC), iSCSI, FCIP, DWDM,… Ngoài ra, nó còn cho khả năng mở rộng linh hoạt, hiệu suất lưu trữ và tính sẵn sàng cao.

SAN cung cấp khả năng truy cập ở mức block-level. Điều này có nghĩa là thay vì truy cập dữ liệu trên các ổ đĩa dưới dạng file thông qua các giao thức truy cập file, SAN ghi các block dữ liệu trực tiếp vào các ổ đĩa bằng việc sử dụng các giao thức kết nối (giao thức phổ biến trong các hệ thống SAN là Fibre Channel over Ethernet – FCoE hay Internet Small Computer System Interface – iSCSI).

Mặc dù thường được đề cập đến phần cứng nhiều hơn, SAN còn bao gồm những phần mềm chuyên biệt dùng cho quản lý, giám sát và cấu hình mạng.