Virtual Desktop Infrastructure

Virtual Desktop Infrastructure (VDI) – Hạ tầng ảo hóa desktop: Là công nghệ ảo hóa trong đó cung cấp một hệ điều hành máy tính để bàn (desktop) trên một máy chủ tập trung trong trung tâm dữ liệu. VDI là một biến thể của mô hình điện toán client-server, đôi khi còn được gọi là điện toán dựa trên máy chủ – server-based computing. Thuật ngữ này được đưa ra lần đầu bởi VMware.

 

Liên hệ tác giả