Chuyển đổi số: 3 dấu hiệu bạn cần xoay chuyển

Làm thế nào để bạn biết khi chiến lược chuyển đổi kỹ thuật số của bạn cần một sự thay đổi để giải quyết các chuyển biến của thị trường hoặc các ưu tiên mới? Hãy xem xét ba ví dụ bên dưới.

Xin chúc mừng! Sau nhiều đồn thổi và tranh luận về việc có nên đầu tư vào chuyển đổi số hay không, bạn đã định vị thành công với cấp lãnh đạo về các chiến lược và những ưu tiên. Bạn dẫn đầu một sự chuyển đổi nhanh nhẹn để kết nối mọi người với các mục tiêu và trao quyền cho họ với lời hứa về những trải nghiệm tuyệt vời và các giải pháp mạnh mẽ. Và bạn bắt tay vào một chương trình để giúp tổ chức của bạn trở nên bám sát hơn với thị trường, khách hàng và dữ liệu. Vì thế, tầm nhìn, những ưu tiên và các yêu cầu được điều chỉnh theo các điều kiện kinh doanh mới.

Nhưng nếu bạn cần điều chỉnh kế hoạch chuyển đổi số của bạn thì sao? Làm thế nào để bạn nhận ra khi bạn cần giải quyết các mục tiêu hoặc nhiệm vụ mới?

Lý tưởng nhất, CIO nên thiết kế các chương trình chuyển đổi để đón nhận những thay đổi đang diễn ra. Giống như chúng tôi muốn các nhóm nhanh nhẹn điều chỉnh các ưu tiên dựa trên phản hồi của khách hàng, CIO phải điều chỉnh các chương trình chuyển đổi kỹ thuật số dựa trên các yếu tố công nghiệp, thị trường, chiến lược và hoạt động.

3 tín hiệu cho thấy bạn cần điều chỉnh chương trình chuyển đổi số của bạn

Sẽ có những lúc các chương trình chuyển đổi số đang thực hiện cần được điều chỉnh, thiết lập hoặc sắp xếp lại. Dưới đây là ba tình huống có thể báo hiệu sự cần thiết phải thay đổi.

1. Quá nhiều ưu tiên chiến lược làm giảm khả năng thực thi

Chuyển đổi kỹ thuật số đòi hỏi sự tập trung và kỷ luật bởi vì bất kỳ sáng kiến ​​đơn lẻ nào cũng thường dẫn đến những thay đổi quan trọng. Các sáng kiến ​​chuyển đổi thực sự tác động đến tất cả các khía cạnh của doanh nghiệp, từ bán hàng đến tiếp thị và hoạt động. Đẩy quá nhiều sáng kiến ​​thông qua tổ chức cùng một lúc là một công thức để tạo ra căng thẳng, cung cấp hoặc triển khai với chất lượng kém.

Đẩy quá nhiều sáng kiến ​​thông qua tổ chức cùng một lúc là một công thức để tạo ra căng thẳng, phân phối dưới mức hoặc triển khai với chất lượng kém.

Mặc dù các sáng kiến ​​nên bắt đầu nhỏ, nhưng chúng thường phát triển về quy mô, mức độ phức tạp và tổ chức đạt đến trạng thái có thể gây áp lực đáng kể đến những người tham gia. Các CIO thông minh lên kế hoạch cho việc này và dự kiến ​​thời gian bổ sung thêm các đội nhóm, và lựa chọn công nghệ cho các chương trình chuyển đổi và các sáng kiến ​​ưu tiên.

Thật khó để các lãnh đạo sắp xếp ưu tiên và nói không với các sáng kiến ​​chiến lược, vì vậy các công ty, tổ chức thường đăng ký quá nhiều trong số đó. Nhưng khi bạn thấy các lãnh đạo tiềm năng cao bị căng thẳng, lịch trình có quá nhiều cuộc họp và các đội ngũ bị trễ deadline, thì đã đến lúc ngồi lại với đội ngũ lãnh đạo cấp cao. Trình bày sự thật và tránh đi khỏi cuộc trò chuyện mà không có tuyên bố rõ ràng, xác định lại trọng tâm trung hạn cho chương trình chuyển đổi số.

2. Nguyên tắc kinh doanh cơ bản đã thay đổi

Ví dụ rõ ràng gần đây nhất về sự thay đổi các nguyên tắc kinh doanh cơ bản là COVID-19, điều này buộc các CIO phải thực hiện các kế hoạch kinh doanh liên tục, làm việc từ xa ở quy mô lớn và các thay đổi trong hoạt động khác. Ngay cả khi chính phủ mở cửa kinh doanh cho các hoạt động bị hạn chế, sẽ có những tác động lâu dài đến chuỗi cung ứng, nhu cầu của khách hàng, bán hàng và vận hành.

CIO phải xem xét các thay đổi mang tính phòng thủ lẫn tấn công đối với các chương trình chuyển đổi của họ phù hợp với các rủi ro và cơ hội mới. Nắm bắt cơ hội này để thúc đẩy những thay đổi tích cực trong kinh nghiệm của nhân viên, thực hành tuyển dụng và đổi mới an toàn.

Dưới đây là một số tình huống khác có thể yêu cầu đặt và sắp xếp lại các chuyển đổi kỹ thuật số:

  • Thay đổi lãnh đạo
  • Các vụ M&A quan trọng
  • Khủng hoảng thương hiệu
  • Những thay đổi lớn trong nhu cầu thị trường
  • Các thay đổi đáng kể về chính sách và luật lệ
  • Bất ổn chính trị

Những thay đổi cơ bản này có thể yêu cầu sự xuay chuyển trong các chương trình riêng lẻ, sắp xếp lại các ưu tiên hoặc thiết lập lại toàn bộ chương trình chuyển đổi số. Trong những trường hợp này, điều quan trọng là CIO nhận ra sự cần thiết của một trụ cột và đi đầu trong việc mang các lãnh đạo phù hợp ngồi lại với nhau để thảo luận về những thay đổi cần thiết.

3. Chiến lược chuyển đổi của bạn cần phù hợp với các cơ hội đột phá

Bạn biết một cơ hội đột phá khi bạn nhìn thấy nó. Bạn nhận ra rằng một sự đổi mới đáng kể phải được chia sẻ và “tiếp thị” cho các đồng nghiệp của bạn và có thể mở cửa cho những thành tựu quan trọng hơn nữa.

Giả sử nhóm phát triển nhanh của bạn hoàn thành thử nghiệm trên một ứng dụng dịch vụ khách hàng di động mới và phản hồi rất tích cực. Hoặc một nhóm khoa học dữ liệu, thử nghiệm mô hình AI học tăng cường mới được kết nối với hàng ngàn cảm biến, cho thấy một sự đổi mới có thể tăng tốc độ sản xuất và mất chi phí thấp hơn.

CIO cần phải sắp xếp lại con người và các nguồn lực khác để đưa những đổi mới này vào sản xuất. Nhưng khi có những khoảnh khắc đột phá, các nhà lãnh đạo nên sử dụng chúng để làm nhiều việc hơn là chỉ sắp xếp lại các nguồn lực. Các CIO nên tìm kiếm một thành tựu quan trọng có thể tạo ra tác động lâu dài đến doanh nghiệp và nắm bắt cơ hội đó làm cơ sở cho việc chuyển đổi.

Chuyển đổi số ở các doanh nghiệp lớn đòi hỏi phải thay đổi văn hóa và các nhà lãnh đạo nên sử dụng những khoảnh khắc đột phá làm công cụ để thúc đẩy những thay đổi trong cách mọi người hợp tác và thực hiện các ý tưởng mới.

Đó có phải là một sự xoay chuyển? Những người sáng lập ở Silicon Valley sử dụng thuật ngữ này để thúc giục các công ty khởi nghiệp của họ được giao cho một nhiệm vụ mới. Nếu bạn có một khoảnh khắc đột phá, tôi khuyên bạn nên xoay chuyển trình chuyển đổi để tối đa hóa cơ hội này.

Chỉ sắp xếp việc xoay chuyển khi cần đến

Trong khi có những lý do kinh doanh hấp dẫn để sắp xếp lại các chương trình chuyển đổi, các lãnh đạo phải xem xét tác động của tổ chức của những thay đổi lớn trong chiến lược. Các nhân viên sẽ cho rằng lãnh đạo đổi hướng quá thường xuyên, và nó cũng có nguy cơ gây kiệt quệ những người thực hiện chính.

Một số trường hợp yêu cầu một sự thay đổi đáng kể về hướng đi, hoặc trục chính cần bám vào. Ở những lần khác, có thể dễ dàng hơn để chuyển tải những ưu tiên mới và thay đổi nhỏ trong chương trình. Hãy nhớ rằng thế giới đang thay đổi nhanh chóng, vì vậy có khả năng sẽ có một gờ giảm tốc khác hoặc một cơ hội lớn hơn nữa ở phía trước.

Liên hệ tác giả