Thế nào là quản lý dữ liệu đám mây?

Quản lý dữ liệu đám mây là gì?

Quản lý dữ liệu đám mây (Cloud Data Management) là một cách để quản lý dữ liệu trên các nền tảng đám mây, thay vì chỉ lưu trữ tại chỗ. Các đám mây có tác dụng như một tầng lưu trữ dữ liệu cho vấn đề khắc phục sau thảm họa (Disaster Recovery), sao lưu và lưu kho lâu dài.

Với việc quản lý dữ liệu đám mây, tài nguyên có thể được mua khi cần thiết. Dữ liệu cũng có thể được chia sẻ trên các đám mây riêng và công cộng, cũng như trong bộ lưu trữ tại chỗ. Hệ thống quản lý dữ liệu dựa trên đám mây đảm nhận chức năng của một hệ thống quản lý dữ liệu truyền thống được điều chỉnh theo nhu cầu của đám mây.

Mặc dù một số nền tảng có thể quản lý và sử dụng dữ liệu trên các môi trường đám mây và tại chỗ, việc quản lý dữ liệu trên đám mây giả định rằng dữ liệu được lưu trữ tại chỗ và lưu trữ trên đám mây có thể tuân theo các chính sách dữ liệu hoàn toàn khác nhau.

Giải pháp ảo hóa hạ tầng lưu trữ

Dữ liệu được lưu trữ trên đám mây có các quy tắc riêng về tính toàn vẹn và bảo mật của dữ liệu. Các phương pháp quản lý dữ liệu truyền thống có thể không áp dụng cho đám mây, vì vậy nền tảng quản lý dữ liệu được thiết kế cho các yêu cầu riêng của đám mây là rất quan trọng.

Cũng như lưu trữ đám mây, chức năng của hệ thống quản lý dữ liệu đám mây sẽ khác nhau giữa các nhà cung cấp và các điều kiện được nêu trong thỏa thuận cấp dịch vụ (SLA) giữa nhà cung cấp và người dùng.

Những thách thức của việc quản lý dữ liệu đám mây là gì?

Hầu hết các thách thức về quản lý dữ liệu đám mây đều là những nhược điểm giống nhau được nêu ra cho các công nghệ đám mây. Một số thách thức bao gồm:

 • Vấn đề chi phí. Mặc dù đám mây thường được tiếp thị là một tùy chọn lưu trữ dữ liệu rẻ tiền, nhưng việc lưu trữ một lượng lớn dữ liệu trong các hồ dữ liệu đám mây hoặc cơ sở dữ liệu đám mây có thể tốn kém.
 • Phí xuất dữ liệu. Hầu hết các nhà cung cấp dịch vụ đám mây đều tính phí chuyển dữ liệu nếu khách hàng quyết định chuyển dữ liệu ra khỏi đám mây. Các khoản phí này được áp dụng cho dù dữ liệu đang được di chuyển trở lại cơ sở hoặc sang một đám mây khác. Phí xuất dữ liệu được thiết kế để không khuyến khích các tổ chức xóa dữ liệu của họ khỏi đám mây nơi nó hiện đang cư trú và do đó có xu hướng đắt hơn đáng kể.
 • Tính toàn vẹn dữ liệu. Giống như các nền tảng quản lý dữ liệu sao chép tại chỗ, các hệ thống dựa trên đám mây cần một cách đảm bảo tính toàn vẹn. Điều này thường là về việc tránh trùng lặp (deduplication) và giải quyết xung đột giữa các bản ghi mâu thuẫn và thực hiện các bước khác để đảm bảo tính chính xác của dữ liệu.
 • Bảo mật. Mặc dù bảo mật đám mây đã được cải thiện đáng kể trong vài năm qua, nhưng cuối cùng, mỗi tổ chức phải thiết lập các chính sách truy cập dữ liệu để đảm bảo rằng chỉ những người dùng được ủy quyền mới có thể truy cập dữ liệu.

Các thành phần quản lý đám mây bao gồm tự động hóa và điều phối; Bảo vệ; quản trị và tuân thủ; giám sát hiệu suất; và quản lý chi phí.

Những lợi ích của quản lý dữ liệu đám mây là gì?

Có rất nhiều lợi ích đối với việc quản lý dữ liệu đám mây thường bắt chước những lợi ích của các dịch vụ đám mây nói chung. Một số lợi ích thường liên quan đến quản lý dữ liệu đám mây bao gồm:

 • Pay-as-you-go – Thanh toán khi bạn dùng. Các nhà cung cấp dịch vụ đám mây thường lập hóa đơn cho người thuê dịch vụ dựa trên gigabyte, hàng tháng. Nghĩa là các tổ chức không phải mất chi phí mua phần cứng lưu trữ. Thay vào đó, các tổ chức chỉ trả tiền cho dung lượng lưu trữ mà họ sử dụng.
 • Khả năng mở rộng. Một trong những thách thức liên quan đến lưu trữ tại chỗ là việc tiêu thụ lưu trữ phải được giám sát chặt chẽ để tránh hết dung lượng. Khi bộ nhớ khả dụng bị cạn kiệt, tổ chức phải mua thêm phần cứng lưu trữ đáp ứng nhu cầu dự kiến ​​trong tương lai của mình. Ngược lại, các nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ đám mây có dung lượng lưu trữ gần như không giới hạn, luôn sẵn sàng cung cấp bất cứ lúc nào. Các tổ chức không bao giờ phải lo lắng về việc hết không gian lưu trữ hoặc phải lập các kế hoạch cung cấp lưu trữ phức tạp.
 • Truy cập mọi nơi. Bản chất của đám mây là dữ liệu có thể truy cập được từ mọi nơi.
 • Không cần bảo trì. Các nhà cung cấp đám mây công cộng xử lý tất cả các công việc bảo trì được yêu cầu, vì thế các tổ chức không bao giờ phải lo lắng về việc thay thế các đĩa cứng bị lỗi, thực hiện làm mới phần cứng hoặc cài đặt các bản cập nhật chương trình cơ sở.
 • Lưu trữ đám mây có thể an toàn hơn. Các nhà cung cấp đám mây đầu tư nguồn tài chính to lớn vào bảo mật dữ liệu và giữ cho nền tảng của họ an toàn. Kết quả là lưu trữ đám mây có thể an toàn hơn lưu trữ tại chỗ của tổ chức. Hãy nhớ rằng tính bảo mật của dữ liệu được lưu trữ trên đám mây phụ thuộc vào các chính sách bảo mật mà tổ chức áp dụng.
 • Sao lưu tự động. Một số – nhưng không phải tất cả – nhà cung cấp đám mây tự động sao lưu dữ liệu được lưu trữ trên đám mây. Một số dịch vụ sao lưu đám mây thậm chí còn cung cấp khả năng sao lưu dữ liệu tại thời điểm bất biến, có thể giúp bảo vệ dữ liệu khỏi ransomware.
 • Nguồn tin cậy duy nhất. Nhiều nền tảng quản lý dữ liệu đám mây được thiết kế cho việc tập trung dữ liệu, do đó cho phép sử dụng một tập dữ liệu duy nhất cho toàn doanh nghiệp. Cách tiếp cận này giúp loại bỏ dữ liệu trùng lặp, giảm chi phí lưu trữ trong khi cũng loại bỏ sự không nhất quán thường tồn tại giữa các tập dữ liệu.

Các tình huống ứng dụng của quản lý dữ liệu đám mây

Có vô số trường hợp ứng dụng để quản lý dữ liệu đám mây. Đầu tiên, quản lý dữ liệu đám mây có thể đơn giản hóa quá trình triển khai môi trường thử nghiệm / nhà phát triển, vì môi trường thử nghiệm có thể dễ dàng được tạo ra từ các tập dữ liệu sản xuất.

Quản lý dữ liệu đám mây cũng giúp bạn dễ dàng chia sẻ dữ liệu giữa nhiều ứng dụng đám mây. Bởi vì một tập dữ liệu duy nhất được chia sẻ, dữ liệu đó có thể hoạt động như một nguồn sự thật duy nhất thay vì mỗi ứng dụng sử dụng tập dữ liệu được lưu trữ riêng của nó.

Các phương pháp hay nhất để quản lý dữ liệu trên đám mây

Quản lý dữ liệu đám mây khác với lưu trữ đám mây (cloud storage), mặc dù lưu trữ đám mây là một yêu cầu cơ bản để quản lý dữ liệu đám mây. Quản lý dữ liệu đám mây thiên về quản lý tính toàn vẹn của dữ liệu, truy cập dữ liệu và vấn đề tăng trưởng dữ liệu. Do đó, có một số kinh nghiệm cần xem xét:

 • Xác định mục tiêu của dự án. Bước đầu tiên trong bất kỳ dự án quản lý dữ liệu đám mây nào là xác định những gì tổ chức hy vọng đạt được. Nếu không có mục tiêu rõ ràng, không thể triển khai chiến lược quản lý dữ liệu đám mây phù hợp với nhu cầu riêng của doanh nghiệp.
 • Quyết định những tập dữ liệu nào sẽ được hưởng lợi khi được chuyển lên đám mây. Mặc dù có thể có trường hợp cần di chuyển tất-cả-dữ-liệu lên đám mây, nhưng có thể sẽ hữu ích khi vẫn để một số tập dữ liệu nhất định trong các trung tâm dữ liệu tại chỗ. Ví dụ: một ứng dụng nhạy cảm với độ trễ có thể sẽ cần dữ liệu ở gần ứng dụng, điều này có thể loại trừ việc sử dụng các dịch vụ đám mây.
 • Tự động hóa việc bảo vệ dữ liệu. Nhiều nhà cung cấp đám mây tự động sao lưu dữ liệu, nhưng nếu các phương pháp bảo vệ dữ liệu của nhà cung cấp không tuân thủ SLA của công ty bạn, thì bạn cần triển khai chiến lược bảo vệ dữ liệu tự động của riêng mình.

Các công ty và sản phẩm quản lý dữ liệu đám mây

Rubrik được coi là một nền tảng quản lý dữ liệu lớn trong lĩnh vực điện toán đám mây. Nền tảng quản lý dữ liệu đám mây mở rộng quy mô của nhà cung cấp sử dụng một giao diện duy nhất để quản lý dữ liệu trên các đám mây công cộng và riêng tư. Ngoài việc cung cấp khả năng khôi phục ransomware, nền tảng của Rubrik là nền tảng đầu tiên hỗ trợ môi trường đám mây lai.

Actifio, được Google mua lại vào năm 2020, là công ty tiên phong trong lĩnh vực quản lý dữ liệu sao chép. Nền tảng này cho phép quản lý dữ liệu sao chép trong môi trường đa đám mây. Nó cũng cho phép tích hợp các ứng dụng gốc (native apptication), nghĩa là dữ liệu trước đây nằm tại cơ sở có thể được sử dụng lại ngay lập tức trên đám mây. Ngoài ra, nền tảng tự động hóa Actifio có thể truy cập được thông qua API REST, giúp nó dễ dàng được tích hợp.

Cohesity cung cấp Quản lý dữ liệu như một dịch vụ (DMaaS). Mặc dù trước đây công ty tập trung vào việc sao lưu và phục hồi, các bản sao lưu chỉ là một phần nhỏ trong những gì Cohesity cung cấp. DMaaS của Cohesity được thiết kế để loại bỏ phân mảnh dữ liệu hàng loạt bằng cách loại bỏ các ngăn chứa dữ liệu và tập hợp tất cả dữ liệu của doanh nghiệp lại với nhau trong một nền tảng duy nhất. Nền tảng này có thể được sử dụng cho giải pháp khôi phục sau thảm họa, lưu trữ và cất kho  lâu dài cũng như khôi phục sau ransomeware.

Tương lai của quản lý dữ liệu đám mây là gì?

Tất cả các dấu hiệu cho thấy các công ty lưu trữ nhiều dữ liệu của họ hơn trên đám mây. Việc có hầu hết hoặc tất cả dữ liệu của công ty ở một nơi giúp họ khai thác thông tin phân tích  về doanh nghiệp bằng cách sử dụng phân tích dữ liệu lớn dựa trên học máy dễ dàng hơn.

Ngoài ra, vì quản lý dữ liệu đám mây có thể được sử dụng để tạo ra một nguồn tin cậy duy nhất, nó cho phép các tổ chức hành động trên dữ liệu trong thời gian gần thực tế. Ví dụ: một chiến lược quản lý dữ liệu đám mây được xây dựng tốt có thể cho phép một tổ chức phản ứng tốt hơn với những gián đoạn trong chuỗi cung ứng của mình trước khi những gián đoạn đó có thể gây ra một vấn đề nghiêm trọng.

____
Bài viết liên quan

Góp ý / Liên hệ tác giả